«سفیدپوشان گمنام»

«سفیدپوشان گمنام»
هستند در میان ما خانواده کسانی که از جان گذشتند، به خط مقدم رفتند و دیگر برنگشتند...
پرستارانی که سفیدپوش آمدند و سفیدپوش رفتند... خوب که نگاه کنیم آنها را می‌شناسیم...


تولید شده در خانه‌طراحان‌ انقلاب‌ اسلامی